Slider

تشخیص ترکیدگی لوله

ترکیدگی لوله میتواند خسارات خیلی زیادی داشته باشد و میتواند باسیار ویرانگر باشد.بهین علت باید سریعا لولهای تخریب شده را ترمیم کرد.قبلا تشخیص ترکیدگی لوله خیلی مشکل بود و هم هزینه بالایی داشت و هم نیاز به تخریب بود.با آمدن دستگاه های به روز دیگر تشخیص ترکیدگی بسیار سریع است و هیچ نیازی به تخریب ندارد.میتوان گفت روش سنتی دیگر محو شده است و مورد استفاده قرار نمیگیرد. برای تماس به صفحه اصلی  بروید و لوله باز کنی جعفری ارائه دهنده خدمات تاسیساتی نیز میباشد

لوله باز کنی

دلیل ترکیدگی لوله

در این قسمت به دلایل ترکیدگی لوله میپردازیم.فشار بالایی که سیستم به لولها وارد میکند اولین دلیل ترکیدگی میباشد،ترکیدگی لوله میتواد ناشی از کهنه بودن و سهولت آن باشد که بسیار اتفاق میافتد،یاشایدم ضربه عمدی به لوله وارد شده باشد و لوله را شکانده باشد البته ممکن است موقع ضربه زدن به نقطه دیگر به لوله ضربه وارد شده باشد.در هر صورت باید سریعا برای تعمیر میرلوله اقدام کرد.

پی رول

دستگاه چگونه کار میکند

مانطور که گفته شد استفاده از دستگاه نشتی یاب هم در هزینه و هم در وقت صرفه جویی میکند و دیگر نیازی به تخریب نمیباشد.این دستگاه به صورت حرفه ای برای متخصصان طراحی شده است و دیگر تقریبا دست همه گروهای تخصصی میباشد.دستگاه نشتی یاب امواج قوی رد و بدل میکند و بسیار دقیق است و خطایی ندارد.گروه دکتر فنر میتواند با به روز ترین تجهیزات به کمک شما بیاید.