Slider

تخلیه چاه

تخلیه کردن مواد داخل چاه را تخلیه چاه مینامند.جامداتی که از لولها وارد چاه میشوند دلیل اصلی گرفتگی چاه است.وقتی جامداتی مانند مو،پلاستیکها،مقدارزیاد چربی وارد چاه میشوند روی سطح چاه را میپوشانند(عایق میشوند) و از عبور آب و مواد دیگر جلو گیری میکنند و اگر آب خوب جذب نشود چاه گرفتگی زود-زود رخ میدهد.بوی نامطلوبی که شنیده میشوند یا بیشترشدن جانوران موزی ویا بالازدگی چاه توالت از علائم گرفتگی چاه است.اگر زمین ماسه ای باشد و انباری،چاه مادر نداشته باشد کشش و مکش آب از بین میرود پس میتوان گفت چاه درزمان مشخص پرمیشود.زمین های شنی کم تر چاه پر میشود.اگر زمان پرشدن چاه مشخص شده باشد نگرانی بالازدگی کم تر میشود.توصیه ما برای جلوگیری از پرشدگی نریختن مواد چرب و پلاستیکی داخل فاظلاب است مخصوصا  در آپارتمان های قدیمی که چاه ها یکی میبانشند وباید همگی باهم مراقبت کنند.

تخلیه چاه